Bokslut

Vi hjälper dig med bokslut – en viktig del av företagandet.

I alla företag görs ett bokslut varje år – detta gäller enskilda firmor, aktiebolag och föreningar. Vi hjälper ditt företag i Västerås att upprätta ett bokslut – vi är en erfaren revisionsfirma som genom åren hjälpt hundratals företagare att få ordning på bokföringen.

Bokslut Västerås – från början till slut

Vad är egentligen ett bokslut? Jo, det är en sammanställning av ett företags eller organisations bokföring vid slutet på ett räkenskapsår. Alla företag är skyldiga att sammanställa ett bokslut vid årets slut. Det måste vara i form av att årsbokslut eller en årsredovisning. Den sistnämnda är mer omfattande och blir en offentlig handling efter att den skickats till bolagsverket.

Få kontroll på läget med bokslut

Ett bokslut ska visa hur året har sett ut för företaget och hur situationen ser ut vid årsslutet. Hur ett bokslut ska se ut är noga reglerat i årsredovisningslagen.

Att upprätta ett bokslut innebär att man sammanställer verksamhetens affärstransaktioner i en resultaträkning och en balansräkning. Innan man sammanställer ett bokslut är det viktigt att kontrollera att företagets balanskonton stämmer. Detta måste göras innan den slutgiltiga resultaträkningen genomförs. Med vår hjälp kan du känna att ditt bokslut blir korrekt och att du slipper krångel med myndigheterna.

Viktigt med ordentliga förberedelser

För att allt ska fungera rätt vid bokslutet så är det viktigt att förbereda sig ordentligt. Arbetet förenklas och obehagliga överraskningar kan undvikas.

Vi kan hjälpa dig att ta fram periodrapporteringar och periodiseringar under året, något som gör det lättare för dig att tidigt få en uppfattning om hur årsresultatet kommer att se ut.

Denna förberedelse innebär också att man inventerar ett varulager i de fall ett sådant finns. Dessutom ser man till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen.

Välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med ditt bokslut i Västerås.

Boka ett möte med oss – vi kan ge ditt företag ett lyft!